Om oss

Företaget

TOOL Trädgårds- & Fastighetsservice AB är ett tjänsteföretag  inom bl.a. underhåll och drift av utemiljöer. Företaget startades 2002 och tillhandahåller idag ett brett spektrum av olika tjänster inom yttre och inre fastighetsservice. TOOLAB har sitt säte i Sigtuna kommun och är verksamma i hela Stockholmsområdet. Våra kunder idag består av kommun,  bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och privatkunder.

Kvalitépolicy

Vårt huvudmål är att tillhandahålla kvalitetstjänster, och en kostnadseffektiv service, som ger hög kundtillfredsställelse. För att uppnå dessa mål engagerar vi aktivt våra kunder i beslut som rör våra processer och identifierar deras behov. Vi arbetar enligt ett ledningssystem som omfattar både kvalitetssäkring och ständig förbättring av våra tjänster.

  • Vi kommer att kontinuerligt se över våra kvalitetsmål och kommunikation för att möjliggöra en kontinuerlig förbättring av våra system.

Miljöpolicy

Verksamheten ska präglas av ett förebyggande och återkommande miljöarbete, och ses som en process av ständigt pågående förbättringar där lagstiftningen skall  följas. Vi strävar efter att alla nya inköp av maskiner skall vara mer skonsamma mot miljön än de tidigare modellerna. Vi använder endast Alkylatbränsle i våra maskiner som är 99% renare än vanlig bensin.

  • Tydliga riktlinjer och rutiner ska tas fram för att samtliga medarbetare kan fatta miljövänliga beslut.
  • Produktförbrukning, transporter och avfallshantering, ska utföras på ett miljövänligt sätt.
  • Att i all verksamhet självklart efterleva gällande lagar och förordningar samt verka för en positiv utveckling på detta område.
  • Miljöarbetet ska ingå i det dagliga arbetet och hänsyn till miljön ska tas vid varje beslut.

Postadress

TOOL Trädgård- & Fastighetsservice AB Trävaruvägen 7
195 92 Märsta
Karta

Telefon

(+46) 08-592 520 90
(+46) 070 - 75 45 620

E-post

info@toolab.nu