Tjänster

 

TOOLAB har över 30 års erfarenhet av yttre och inre fastighetsservice och erbjuder tjänster som riktar sig mot fastighetsförvaltare. Vi tar helhetsansvar för den löpande underhållet och tillsyn av installationer för att säkra en god ute- och innemiljö.

Vi värderar den personliga kontakten och sätter alltid kundens behov i fokus för att kunna ge så god service som möjligt och därmed kunna bygga ett långsiktigt samarbete.

  • Trädvård, trädbeskärning och trädfällning
  • Grönyteskötsel. gräsklippning, buskbeskärning
  • Gatusopning, sandsopning och underhållssopning.
  • Transport av trädgårdsmaterial.
  • Vinterunderhåll, snöröjning, halkbekämpning, handskottning och takskottning
  • Anläggning och reparationer
  • Stubbfräsning
  • Lokalvård, trapphusstädning

 

 

 

Postadress

TOOL Trädgård- & Fastighetsservice AB Trävaruvägen 7
195 92 Märsta
Karta

Telefon

(+46) 08-592 520 90
(+46) 070 - 75 45 620

E-post

info@toolab.nu